Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus

Mae Tîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus yn dîm o Ddietegwyr Cofrestredig a gweithwyr cymorth. Rydym yn rhan o Wasanaeth Maeth a Deieteg BIP Caerdydd a'r Fro. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a'r Trydydd Sector. Rydym yn cefnogi ac yn datblygu mentrau newydd sy'n galluogi pobl i wneud dewisiadau bwyd iach.

Cysylltwch â Ni

Cadw'n Heini ac Iach

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y ffyrdd gorau o fwyta ac yfed i gadw'ch hun yn heini ac yn iach, edrychwch ar y gwefannau canlynol.

Dilynwch ni