Neidio i'r prif gynnwy

Boddhad Cleifion

Os nad ydych yn fodlon ar unrhyw agwedd ar eich gofal, mae'r hawl gennych godi eich pryderon gydag unrhyw aelod o staff.

Os nad ydych yn teimlo y gallwch wneud hyn, cysylltwch â Thîm Profiad y Claf. 

Mae gan y BIP rwymedigaeth o dan Orchymyn Ymchwiliad i Farchnad Gofal Iechyd Preifat 2014 i gyflwyno data i'r Rhwydwaith Gwybodaeth am Ofal Iechyd Preifat o ran mesurau boddhad cleifion, ac yn y cyd-destun hwn dylech gael yr holiadur byr isod i'w lenwi pan gewch eich rhyddhau.   

Os na chewch chi'r holiadur pan gewch eich rhyddhau, cysylltwch â'r swyddfa Cleifion Preifat a Thramor. 

Dilynwch ni