Neidio i'r prif gynnwy

Triniaeth Feddygol Breifat Dramor

I ddod i'r Deyrnas Unedig am driniaeth feddygol, mae'n rhaid ichi allu dangos: 

  • Eich bod yn bodloni'r gofynion ar gyfer caniatâd i ddod i mewn fel ymwelydd 
  • Nad oes perygl i iechyd cyhoeddus, os ydych yn dioddef o glefyd trosglwyddadwy
  • Bod eich cwrs o driniaeth am amser cyfyngedig
  • Eich bod wedi gwneud trefniadau boddhaol ar gyfer yr ymgynghoriad neu driniaeth sydd eu hangen arnoch
  • Bod gennych ddigon o arian i dalu am unrhyw driniaeth ac i gynnal a lletya eich hun heb weithio na chael cymorth cyllid cyhoeddus 
  • Eich bod yn bwriadu gadael y Deyrnas Unedig ar ddiwedd eich triniaeth

Asiantaeth Ffiniau'r DU

Cyfeiriwch at Asiantaeth Ffiniau'r DU ar gyfer gofynion Fisa.     

Dilynwch ni