Neidio i'r prif gynnwy

Manylion Cyswllt i Gleifion Preifat a Thramor

Rheolwr Cleifion Preifat a Thramor

Kathryn Thomas

Swyddog Cleifion Preifat a Thramor

Siarah Shahid

Ysgrifennwch at y Tîm Cleifion Preifat a Thramor yn y cyfeiriad canlynol:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Yr Adran Gyllid

Yr Ail Lawr

Woodland House

Maes y Coed Road

Caerdydd

CF14 4HH

 

Teleffon: 029 2183 6356
Ffacs: 029 2074 6200

 

E-bost Cleifion Preifat: private.patients@wales.nhs.uk

E-bost Cleifion Tramor: overseas.visitors.cav@wales.nhs.uk


Cewch ragor o wybodaeth hefyd ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

 

Sut i ddod o hyd i ni

Gweld ein mapiau a'n cyfarwyddiadau i'n hysbytai.

Dilynwch ni