Neidio i'r prif gynnwy

Dermatoleg

Llun agos o

Mae gwasanaethau llawfeddygol yn cynnwys Mohs - llawfeddygaeth ficrograffig ar gyfer trin canser y croen.

Lleoliadau

 

Sefydliad Dermatoleg Cymru  [MAP]
Tŷ Morgannwg
Ysbyty Athrofaol Cymru
Heath Park
Caerdydd
CF14 4XW

Apwyntiadau newydd: 02921 844 619
Apwyntiadau dilynol: 02921 845 396 / 02921 845 024

Ffacs: 02921 845 161

Ar ôl cyrraedd y safle, ewch o'r maes parcio a throwch i'r dde, croeswch y groesfan sebra sy'n mynd i'r chwith o flaen y Medicentre, ewch heibio Brecknock House ac mae Tŷ Morgannwg y tu ôl i Brecknock House.

Adran Dermatoleg
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Penlan Road
Penarth
Caerdydd
CF64 2XX

Apwyntiadau newydd: 02921 826 757
Apwyntiadau dilynol: 02921 826 772
Ffacs: 02921 826 429

Ar ôl cyrraedd y safle dilynwch y briffordd; mae maes parcio mawr ar y chwith ac mae'r adran cleifion allanol lle mae'r adran Dermatoleg i'r dde o'r maes parcio hwn.

Taflenni/ Canllawiau/ Dolenni i Gleifion Dermatoleg

Gellir cyrchu taflenni ar lawer o gyflyrau dermatolegol o BAD 

Gwybodaeth i Gleifion Mewnol Dermatoleg

Gwybodaeth i Gleifion Allanol Dermatoleg

Gwybodaeth am Brawf Clytiau i Gleifion Dermatoleg

Ffotograffiaeth mewn dermatoleg gan ddefnyddio ffonau smart: Canllawiau

Canllaw technegol i Feddygon Teulu sy’n tynnu lluniau clinigol gan ddefnyddio dyfais symudol

Canllaw i gleifion sy’n tynnu ffotograffau clinigol gan ddefnyddio dyfais symudol

 

Dilynwch ni