Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Gleifion Dermatoleg am Brawf Clytiau

Cynhelir y clinig yn wythnosol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gleifion fynychu'r adran ar dri ymweliad ar wahân mewn un wythnos.

Mae pob claf yn mynychu ar ddydd Llun lle mae meddyg sy'n cymryd hanes manwl o gyflwr eu croen yn eu gweld. Yna bydd y meddyg yn penderfynu pa brofion y mae angen eu defnyddio. Yna rhoddir y ffurflen gais am brawf clytiau i'r nyrs, sy'n paratoi ac yn defnyddio'r profion.

Mae'r cleifion yn dychwelyd ar ddydd Mercher i gael tynnu y clytiau a'u darllen yn gychwynnol gan feddyg. Rhoddir profion pellach os yw'r meddyg o'r farn bod eu hangen.

Mae'r trydydd ymweliad a'r olaf ar y dydd Gwener pan fydd y meddyg yn darllen y prawf clytiau ac yn hysbysu'r claf o'r canlyniad ac yn darparu cyngor ysgrifenedig a llafar ar y canlyniad hwn.

Gwneir Prawf Clytiau i helpu i ddarganfod alergedd croen cyswllt. Mae ymgynghorydd mewn dermatoleg alwedigaethol a chofrestrydd arbenigol mewn dermatoleg yn darparu'r gwasanaeth hwn. Mae un nyrs gymwysedig ac un nyrs ategol yn paratoi ac yn defnyddio'r alergenau.

Mae tua 10 i 15 o gleifion yn cael eu gweld yn y clinig hwn bob wythnos.

 

Taflenni i gleifion (cleifion allanol)


Taflen Prawf Clytiau

 

Gellir cyrchu taflenni ar lawer o gyflyrau dermatolegol o www.BAD.org.uk/patientsAr ôl i chi gyrchu'r wefan, cliciwch ar y tab Adnoddau Cyhoeddus ac yna cliciwch ar Daflenni Gwybodaeth i Gleifion ar ochr chwith y dudalen.

Dilynwch ni