Neidio i'r prif gynnwy

Awdioleg

Ers mis Mawrth 2020, mae'r gwasanaeth atgyweirio cerdded i mewn wedi cau. Os oes angen cyngor arnoch, neu os yw eich cymorth clyw wedi torri, cysylltwch â: 02921 843179 neu 07805670359 (neges destun yn unig) neu e-bost Audiology.helpline.CAV@wales.nhs.uk 
Gallwch bostio'ch cymhorthion clyw i'w hatgyweirio i'r: Clinig Awdioleg, Clinig 9, Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Athrofaol Cymru, Heath Park Way, Caerdydd, CF14 4XW. 
I gael rhagor o wybodaeth am drwsio cymhorthion clyw ewch i’r tab ‘Gwasanaethau Trwsio Cymhorthion Clyw’. Er mwyn cydymffurfio â rheolau pellter cymdeithasol, peidiwch â mynychu'r adran heb apwyntiad. 

​Beth yw Awdioleg? 

​Mae awdiolegwyr yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n nodi, asesu a rheoli anhwylderau clyw a chydbwysedd. Mae ein hadran yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i oedolion a phlant, ac mae wedi'i lleoli mewn sawl safle ar draws Caerdydd a'r Fro.

Os ydych chi'n glaf Awdioleg presennol, cysylltwch â'r adran yn uniongyrchol gydag unrhyw bryderon.

Ar gyfer cleifion newydd, bydd angen i chi gael atgyfeiriad gan eich meddyg teulu cyn eich asesiad cychwynnol.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar: Audiology.Helpline.CAV@wales.nhs.uk, Ffôn: 02921 843179 neu 07805670359 (neges destun yn unig) 

Gall y llinellau cymorth/ffôn fod yn brysur iawn ar adegau.  Os na allwch siarad â rhywun, anfonwch e-bost neu neges destun atom gyda rhif cyswllt, enw a dyddiad geni a byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â chi cyn gynted â phosib.