Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleusterau Bwyty a'r Cyntedd

Cyfleusterau Bwyty

Mae bwyty Y Gegin ar Lawr Gwaelod Uchaf Bloc A, ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 7.30am.

Hefyd, ceir nifer o allfeydd Aroma sy'n gweini coffi gwych, detholiad o frechdanau cartref, cacennau a mwy mewn amgylchedd modern. Yn ogystal â'r ddwy allfa Aroma yn y Cyntedd, maent hefyd i'w cael yn y mannau canlynol:

  • Aroma yn Y Gegin - Dydd Llun i Ddydd Gwener 6.30am - 5.00pm
  • Aroma yn yr adran pelydr-X/ Radioleg - Dydd Llun i Ddydd Gwener 7.00am - 4.00pm
  • Aroma yn yr Uned Menywod - Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am i 3.30pm
  • Aroma yn Adran Cleifion Allanol Ysbyty Plant - 7.30am i 5.00pm.

Cyfleusterau yng Nghyntedd YAC

Mae'r Cyntedd ar y llawr gwaelod ym mhrif fynedfa'r ysbyty, ac yno ceir ardal fanwerthu fach sy'n cynnwys swyddfa bost a detholiad bach o siopau.

Mae Canolfan Wybodaeth a Chymorth Macmillan hefyd yn y Cyntedd.

Allfa
Amseroedd agor
Diwrnodau
Aroma

7.00am - 7.00pm
9.00am - 5.00pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Sadwrn a Sul
Aroma Coffee Pod

7.30am - 2.00pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Bwyd Blasus 8.00am - 5.00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener
Swyddfa Bost

9.00am – 5.30pm
9.00am – 1.00pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Sadwrn

Boots

7.00am – 8.00pm
8.00am – 7.00pm
11.00 – 8.00pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Sadwrn
Sul

Tiger

8.00am - 7.00pm
10.00am - 4.00pm
12.00 noon - 4.00pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Sadwrn
Sul

WH Smith

7.30am – 8.00pm
9.00am – 6.00pm
10.00am – 6.00pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Sadwrn
Sul

Stock Shop

9.00am – 6.00pm
11.00pm – 5.30pm
12.00pm – 5.30pm

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Sadwrn
Sul

Books 8.30am - 6.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener

Pwyntiau Codi Arian

Mae nifer o bwyntiau codi arian yn YAC yn y mannau canlynol:

  • yn Swyddfa'r Post, y Cyntedd
  • y tu allan i'r Swyddfa Ddiogelwch, y llawr gwaelod uchaf, Bloc A
  • yn Ysbyty Plant Cymru, ger prif dderbynfa'r clinig ac allfa Aroma
  • yn y Lolfa IV, ger Adeilad Cochrane.
Dilynwch ni