Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Cynllunio Ardal (APB) Caerdydd a'r Fro

Croeso i Bwrdd Cynllunio Ardal (APB) Caerdydd a'r Fro.

Mae Bwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro (BCA CAF) yn cynnwys sefydliadau partner sy’n gweithio tuag at ddull system gyfan. Gyda’i gilydd, mae partneriaid BCA CAF yn rhannu’r cyfrifoldeb am ddatblygu, darparu a gwella gwasanaethau camddefnyddio sylweddau effeithlon ac effeithiol, i ddiwallu anghenion y boblogaeth.

Mae gweithio ar y cyd a thuag at ddull system gyfan yn bwysig i BCA CAF. Gall unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau camddefnyddio sylweddau fod yn delio â llu o faterion cymhleth, gan gynnwys iechyd meddwl a thai. Mae'n bwysig i BCA CAF fod gan wasanaethau cymorth ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn diwallu anghenion unigolion y mae achosion o gamddefnyddio sylweddau yng Nghaerdydd a'r Fro yn effeithio arnynt, ni waeth pa mor gymhleth ydynt.

Dilynwch ni