Neidio i'r prif gynnwy

Ffurflenni COVID-19

COVID-19 - Ffurflen Apwyntiadau Brechu Wrth Gefn

Mae’r ffurflen hon ar gyfer dinasyddion sydd am gael eu gosod ar restr wrth gefn er mwyn cysylltu â hwy ar fyr rybudd i ddod i gael eu brechlyn 

COVID-19 - Ffurflen Apwyntiadau Brechu Wrth Gefn

 

COVID-19 - Ffurflen ‘Gadael Neb ar Ôl’

Os ydych chi’n rhan o grwpiau blaenoriaeth 1-9 a dydych chi heb gael gwahoddiad i gael eich brechlyn eto, llenwch y ffurflen ganlynol ac fe fyddwn ni’n cysylltu â chi i drefnu eich brechlyn. 

COVID-19 - Ffurflen ‘Gadael Neb ar Ôl’

 

Aildrefnu apwyntiad brechlyn COVID-19

Mae’r ffurflen hon ar gyfer dinasyddion sydd am aildrefnu apwyntiad brechu a anfonwyd atynt mewn Canolfan Brechu Torfol neu Fferyllfa Gymunedol yn unig.  Os yw’r apwyntiad gyda meddyg teulu, bydd angen i’r dinesydd gysylltu â’r Practis Meddyg Teulu i aildrefnu.

Ffurflen Aildrefnu COVID-19

 

Ffurflen Optio Allan o’r Brechlyn COVID-19

Mae’r ffurflen hon ar gyfer dinasyddion sydd am roi gwybod i ni nad ydynt am gael eu brechu yn erbyn COVID-19.

Ffurflen Optio Allan COVID-19

 

 

Dilynwch ni