Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad

Diben y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad yw rhoi cyngor i'r Bwrdd ar ansawdd a diogelwch gwasanaethau iechyd a phrofiad cleifion, gan gynnwys gweithgareddau iechyd y cyhoedd, hybu iechyd a diogelu iechyd.
 
Hefyd, bydd yn rhoi sicrwydd i'r Bwrdd am drefniadau'r Bwrdd Iechyd Prifysgol ar gyfer amddiffyn a gwella ansawdd a diogelwch gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar y claf, gan felly gwella'r profiad i bawb sy'n dod i gysylltiad â'n gwasanaethau.
 
Mae rôl lawn y Pwyllgor wedi'i hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.

Cynllun Gwaith y Pwyllgor
 
I weld papurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol isod. Os hoffech ddod i'r cyfarfod fel arsyllwr, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nathan Saunders ar 029 21 836009 neu Nathan.Saunders2@wales.nhs.uk
 
Cadeirydd y Pwyllgor: Y Cynghorydd Susan Elsmore, Aelod Annibynnol, Awdurdod Lleol
Prif Swyddog Gweithredol: Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio 
Ysgrifenyddiaeth: Nathan Saunders
 
Aelodau:
Gary Baxter
Michael Imperato
Mike Jones

 

Dyddiadau cyfarfod 2018 - 19

Dyddiadau cyfarfod 2019 - 20

Dyddiadau cyfarfod 2020 - 21 

Dyddiadau cyfarfod 2021-22

 

Cadarnheir cofnodion cyfarfodydd yn y cyfarfod nesaf sydd wedi'i drefnu. Ewch i gofnodion wedi'u cadarnhau.

Dilynwch ni