Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau'r Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

A

Gweithdrefn Camymddygiad Academaidd ac Asesiad Teg o Gyflwyno Dysgu Fesul Credydau ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi Gweithlu Addasadwy (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (Saesneg)  

Gweithdrefn Absenoldeb a Thâl Mabwysiadu (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Gwyliau Blynyddol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Gwyliau Blynyddol i Staff Meddygol a Staff ar Lwybr Graddfa Uwch ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Dod i'r Gwaith yn ystod Tywydd Gwael (canllawiau eira) (dogfen Saesneg yn unig)

M

Polisi Rheoli, Dosbarthu a Defnyddio Ffonau Symudol y Bwrdd Iechyd Prifysgol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Rheoli Camddefnyddio Alcohol, Cyffuriau a Sylweddau yn y Gwaith (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Rheoli Straen yn y Gweithle (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Rheoli Presenoldeb yn y Gwaith (Cymraeg)

Polisi Hyfforddiant Gorfodol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi Absenoldeb Mamolaeth, Mabwysiadu, Tadolaeth ac Absenoldeb a Rennir ac  Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Gweithdrefn Absenoldeb a Thâl Mamolaeth (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Asesu Risg Mamolaeth (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Arfarnu Meddygol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi Menopos (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg) 

B

Canllawiau Bwydo ar y Fron a Dychwelyd i'r Gwaith ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

N

Protocol Swyddi Newydd a Swyddi wedi'u Newidac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb  (dogfennau Saesneg yn unig)

C

Polisi Galluogrwydd (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg)  

Polisi Anghydfodau Cyfunol (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Cynllunio Swyddi Meddygon Ymgynghorol (dogfen Saesneg yn unig)

O

Canllawiau Gweithio Gartref/Gweithio'n Symudol yn Achlysurol (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Newid Sefydliadol (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a Chwestiynau Cyffredin am y Polisi Newid Sefydliadol (Saesneg)  

D

Gweithdrefn Marw yn y Swydd ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Polisi Gweithredol yr Adran Seiciatreg Gyswllt (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi a Gweithdrefn Disgyblu (Cymru 2019)

Polisi ar y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn ynghylch Cam-drin Domestig, Trais ar sail Rhywedd a Thrais Rhywiol (dogfen Saesneg yn unig)

Cod Gwisg Cymru Gyfan y GIG ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

P / Q

Gweithdrefn Absenoldeb Rhieni ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb  (dogfennau Saesneg yn unig)

Cytundeb Partneriaeth a Chydnabyddiaeth (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Absenoldeb a Thâl Tadolaeth (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Datblygiad Cyflog ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Gordaliadau/Tandaliadau'r Gyflogres ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Cofrestru Proffesiynol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

E

Polisi Iechyd a Lles Cyflogeion  ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Saib o'r Gwaith (Cymru Gyfan) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb    (dogfennau Saesneg yn unig)  

Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennai Saesneg yn unig)

R

Polisi Codi Pryderon (Chwythu'r Chwiban) (Cymraeg) 

Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)  

Protocol Taliadau Recriwtio a Chadw (Cymru)

Polisi Recriwtio a Dethol (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg)

Gweithdrefn Recriwtio a Dethol ar gyfer Staff Anfeddygol (dogfen Saesneg yn unig)

Recriwtio Meddygon a Deintyddion Locwm: Gweithdrefn Weithredol ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Adleoli (dogfen Saesneg yn unig)

Costau Adleoli a Darpariaethau Cysylltiedig i Feddygon a Deintyddion yn y Graddau Hyfforddi  (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Treuliau Adleoli (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Hyfforddi a Defnyddio Milwyr Wrth Gefn (Cymru) (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg) 

Polisi Parch a Datrysiadau ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Ymddeol (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Ymddeol a Dychwelyd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Amserlennu ar gyfer Nyrsys/Bydwragedd (dogfen Saesneg yn unig)

F

Polisïau Ystyriol o Deuluoedd ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Contractau Tymor Sefydlog (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Gweithio Hyblyg (dogfen Saesneg yn unig)

 

 

S

Gweithdrefn ar gyfer Staff yn Sgil Honiadau Diogelu ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfennau Saesneg yn unig)

SAS Job Planing Procedure

Polisi Secondiad (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg    

Gweithdrefn Absenoldeb Rhiant a Rennir (dogfen Saesneg yn unig)

Disodlwyd y Polisi Absenoldeb Salwch gan y  Polisi Rheoli Presenoldeb yn y Gwaith o 08.11.18 ymlaen (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Absenoldeb Arbennig Cymru (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg)

Canllawiau Absenoldeb Astudioac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Absenoldeb Astudio i Staff Meddygol a Deintyddol (nad ydynt dan hyfforddiant)          Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (dogfen Saesneg yn unig)

Canllawiau Cefnogi Gofalwyr (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Cefnogi Staff Trawsryweddol (dogfen Saesneg yn unig)

G

 

T

 

H

 

U / V

 

Gweithdrefn Absenoldeb Anawdurdodedig (dogfen Saesneg yn unig)

Polisi Cynnal Safonau Proffesiynol (dogfen Saesneg yn unig)

Gweithdrefn Arfarnu Seiliedig ar Werthoedd (dogfen Saesneg yn unig)

Strategaeth Gwirfoddoli ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

Cynllun Gadael Swydd yn gynnar o Wirfodd

I / J

Gweithdrefn Hawliadau Anafiadau Diwydiannol (dogfen Saesneg yn unig)

W

Gweithdrefn Oriau Gwaith ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

 

K / L

Polisi Dysgu, Addysg a Datblygu (Cymraeg) ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd 

Polisi Gwobrwyo Teyrngarwch ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (dogfennau Saesneg yn unig)

X/Y/Z

 

 

Dilynwch ni