Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Anafiadau Offer Miniog


Cymorth Cyntaf


2.1.1 Dylid perfformio Cymorth Cyntaf yn syth ar ôl i'r anaf ddigwydd.

2.1.2 Croen/Meinwe

Anogwch waedu lleol trwy wasgu'n ysgafn, peidiwch â sugno'r ardal.

Golchwch yr ardal yr effeithir arni gyda sebon a dŵr cynnes. Peidiwch â sgrwbio'r ardal.

Gorchuddiwch yr ardal gyda dresin gwrth-ddŵr.

 

2.1.3 Llygaid neu Geg

Rinsiwch allan/dyfrhewch â llawer iawn o ddŵr (defnyddiwch becyn offer golchi llygaid os oes un ar gael).

• Os ydych chi'n gwisgo lensys cyffwrdd, dyfrhewch y llygaid cyn ac ar ôl eu tynnu.

Peidiwch â llyncu dŵr a ddefnyddir i rinsio ceg

 

Cysylltwch â ni

  • Os oes gennych anaf offer miniog, ffoniwch Iechyd Galwedigaethol ar 02920 743264, o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm.
  • Os ydych chi'n galw i adrodd am anaf offer miniog a gafwyd y tu allan i oriau - cyn 9am ac ar ôl 5pm, mae angen i holl staff YAC gysylltu â Damweiniau ac Argyfyngau ar estyniad 48025 a holl staff Llandochau i gysylltu â Derbyniadau Brys Meddygol ar estyniad 25215

Adnoddau

(1) Asesiad Risg 1

(2) Asesiad Risg 2

(3) Taflen gwybodaeth offer miniog EHWS

(4) Offer miniog Rhan A

(5) Gweithdrefn Needlestick 2015 Cymeradwy

 

Dilynwch ni