Neidio i'r prif gynnwy

Sefydlu Uwch Staff Meddygol

Mae'r Adran Addysg a Datblygu Dysgu (LED) yn darparu Rhaglen Sefydlu Gorfforaethol i'r holl Uwch Staff Meddygol sydd newydd eu penodi sy'n anelu at ddarparu gwybodaeth, rhwydweithiau a chyfeiriadedd priodol iddynt at strwythurau sefydliadol ac i'r ffyrdd o weithio o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r Rhaglen yn rhoi cyfle i'r Uwch Staff Meddygol:

• gwrdd a thrafod materion BIP gydag Aelodau'r Bwrdd.

• trafod materion BIP allweddol gyda'r Prif Weithredwr.

• derbyn elfennau Hyfforddiant Gorfodol priodol gan gynnwys Deddf Galluedd Meddyliol, Diogelu Plant a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth.

• gwrdd a thrafod pynciau penodol yn y stondinau cyflwyno gydag arbenigwyr pwnc priodol.

Mae'r Adran LED yn gweithio'n agos gydag Adran y Gweithlu Meddygol, i sicrhau bod yr holl Uwch Staff Meddygol newydd yn cael eu gwahodd i fynychu'r Rhaglenni SMSI a gynhelir ddwywaith y flwyddyn.

 

Dilynwch ni