Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i weithwyr iechyd proffesiynol

Chwistrell gyda photeli

Mae BIP Caerdydd a'r Fro yn gyfrifol am gydlynu'r rhaglen imiwneiddio yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

I gael gwybodaeth am imiwneiddio ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol yn ardal Caerdydd a'r Fro ewch i dudalennau mewnrwyd imiwneiddio BIP Caerdydd a'r Fro.

Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Lefelau derbyn imiwneiddio gan gynnwys derbyn mewn practis ac mewn clwstwr a phroffiliau practis
  • Ymgyrch ffliw dymhorol y staff gan gynnwys gwybodaeth i staff ar pam, sut a ble i gael eu brechu
  • Sut i wella'r nifer sy'n derbyn imiwneiddiadau
  • Hyfforddiant Imiwneiddio
  • Posteri, cardiau post, taflenni ac adnoddau eraill
  • Polisi, arweiniad ac adnoddau gan gynnwys Cyfarwyddiadau Gr┼Áp Cleifion (PGDs)
  • Llywodraethu

Sylwch fod bob dolen angen mynediad i fewnrwyd GIG Cymru ac o'r herwydd nid ydynt ar gael i aelodau'r cyhoedd.

Dilynwch ni