Neidio i'r prif gynnwy

Beth Rydym yn Ei Wneud

Dwylo gyda'i gilydd

Mae tîm iechyd cyhoeddus Caerdydd a'r Fro yn dîm amlddisgyblaethol gyda staff yn cael eu cyflogi a'u hariannu gan amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIP).

Nod y tîm, gan weithio gyda phartneriaid statudol a'r trydydd sector, yw nodi a mynd i'r afael â materion iechyd cyfredol y boblogaeth a rhai i'r dyfodol, gan wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd ymhlith preswylwyr a chymunedau yn ein hardal.

Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid statudol a'r trydydd sector yn ein hardal i gyflenwi gweithredu cydgysylltiedig ar iechyd y boblogaeth.

Rydym yn gweithio ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, gan gwmpasu poblogaeth o bron i 500,000.

Darganfyddwch fwy am ein gwaith yng Nghynllun Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a'r Fro 2019-22

Darllenwch fwy am ein blaenoriaethau yn Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a Bro Morgannwg, 2018

Mae gwaith y tîm Iechyd Cyhoeddus yn cyd-fynd â nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Darllenwch fwy am y Ddeddf yma.

Prif gyhoeddiadau:

Darllenwch fwy am ein dull cydweithredol o annog pobl Caerdydd a Bro Morgannwg i Symud Mwy a Bwyta'n Dda.

Cliciwch yma i weld Adroddiadau Blynyddol a Chynlluniau Iechyd Lleol blaenorol.

Dilynwch ni