Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddio'ch ffyn baglau

Menyw gyda ffyn baglau

Os ydych wedi anafu un o'ch coesau, efallai byddwch wedi cael ffyn baglau. Pan na fydd arnoch angen eich ffyn baglau mwyach, gallwch eu dychwelyd i'r Clinig Toresgyrn neu'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys

Gwyliwch neu ddarllenwch y cyngor isod i gael canllaw gam wrth gam ar sut i wirio uchder eich ffyn baglau a'u defnyddio.

Gwirio'ch ffyn baglau

Defnyddio'ch ffyn baglau

 

Dilynwch ni