Neidio i'r prif gynnwy

Uned Mân Anafiadau - Ysbyty'r Barri

I ddiogelu ein cleifion a'n staff yn ystod pandemig COVID-19, mae pob ymweliad drwy apwyntiad yn unig. Darllenwch ragor am drefnu ymweliad

Switsfwrdd: 01446 704000

Darperir amseroedd ymweld fel canllaw yn unig, ac maent yn gallu amrywio. Cofiwch gysylltu â'r ward berthnasol i gadarnhau cyn ymweld. 

 

Ward 
Oriau Ymweld
Cyswllt Ward 
Oes Blodau'n Cael eu Caniatáu?
Uned Ddydd Morfa Ddim yn Berthnasol 02920 2071 5644 Oes
Morgannwg

4.00 pm i 8.00 pm yn ystod yr wythnos

2.00 pm i 8.00 pm ar benwythnosau

01446 704179

01446 704161

Oes
Sam Davies

2.00 pm i 5.00 pm

6.00 pm i 8.00 pm

01446 704164 Nac oes
Sant Barruc 2.00 pm i 8.00 pm 01446 704118 / 704181 Oes

 

Dilynwch ni