Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau a Chyfleusterau yn Ysbyty'r Barri

Darperir y gwasanaethau canlynol yn Ysbyty'r Barri:

Mae'r gwasanaethau therapi a ddarperir yn Ysbyty'r Barri yn cynnwys:

  • Ffisiotherapi
  • Therapi Galwedigaethol
  • Podiatreg
  • Therapi Lleferydd ac Iaith
  • Dietegydd

Cyfleusterau

Ceir peiriant gwerthu diodydd oer yn yr ystafell fwyta.
 
Mae Bar Te WRVS yn gweithredu ar hyn o bryd ar fore Gwener yn unig oherwydd prinder gwirfoddolwyr, yn gweini diodydd poeth ac oer a byrbrydau.

 

Dilynwch ni