Neidio i'r prif gynnwy

Tim Meddygon Ymgynghorol

Croeso i'r Tîm Meddygon Ymgynghorol (Adran Darparu Adnoddau a Systemau Meddygol)

Rydym yn cwmpasu'r meysydd canlynol yn y tîm Meddygon Ymgynghorol:

  • Recriwtio Meddygon Ymgynghorol
  • Meddygon Ymgynghorol yn Ymddeol ac yn Dychwelyd
  • Ailddilysu ac Arfarnu Meddygol y Bwrdd Iechyd (Pob Gradd)
  • Contractau Anrhydeddus Meddygon Ymgynghorol ac Academaidd
  • Telerau ac Amodau Meddygol a Deintyddol
  • Polisïau a Gweithdrefnau fel y bo’n berthnasol i staff Meddygon Ymgynghorol a Deintyddol
  • Cyswllt cyflog mewn perthynas â chofrestriadau, newidiadau a therfyniadau Meddygon Ymgynghorol

 

Gwybodaeth gyswllt tîm meddygon ymgynghorol

Sganiwch y Cod QR isod:

 Neu cliciwch: consultant.recruit.cav@wales.nhs.uk


Rhif ffôn tîm:

Sganiwch y Cod QR isod (bydd y cod QR hwn yn dewis yr opsiwn cywir i chi yn awtomatig)

 neu ffoniwch (029)218 43134 Opsiwn 1


Cyfeiriad Post: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Adran Darparu Adnoddau a Systemau Meddygol, Llawr 1af, Tŷ Coetir, Heol Maes y Coed, Caerdydd, CF14 4HH

Oriau Gweithredol: Dydd Llun tan ddydd Gwener - 8:30am tan 4:30pm

Gwyliau Banc: Mae’r Adran Darparu Adnoddau a Systemau Meddygol ar gau ar Wyliau Banc.

Dilynwch ni