Neidio i'r prif gynnwy

Contractau Anrhydeddus Meddygon

Beth yw Contract Anrhydeddus Meddygol?

Contract Anrhydeddus Meddygol yw'r mecanwaith y gall Meddyg gael mynediad i gyfleusterau a gwybodaeth BIP Caerdydd a’r Fro, boed ar gyfer gwaith, ymchwil neu hyfforddiant, pan nad ydynt yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan BIP Caerdydd a’r Fro.  

 

Mae Contractau Anrhydeddus yn cael eu rhoi i weithwyr y GIG sydd fel arfer angen;

  • mynediad at gleifion y GIG a/neu
  • fynediad i safleoedd y GIG a/neu
  • fynediad at ddata cleifion y GIG, meinweoedd neu organau a/neu
  • fydd yn cael effaith uniongyrchol ar ofal cleifion.
RHAID I unigolyn BEIDIO â dechrau unrhyw weithgareddau o fewn y BIP Caerdydd a’r Fro nes bod yr holl archwiliadau cyflogaeth wedi'u cwblhau ac y cyhoeddir contract anrhydeddus.

 

Ffurflenni Cais:

Lawrlwythwch a chwblhewch yn unol â'r Weithdrefn GIG i GIG ar gyfer canllawiau Contract Anrhydeddus

 

Dilynwch ni