Neidio i'r prif gynnwy

Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Hoffai Tîm Awtistiaeth Integredig Caerdydd a'r Fro groesawu darpar wirfoddolwyr o'r gymuned awtistiaeth i ddod i rannu eu profiad personol gyda ni. Rydym wrthi'n datblygu ein rhaglen wirfoddoli a nod ein gwasanaeth yw cael tîm o wirfoddolwyr all rannu eu gwybodaeth a'u profiad o fod yn berson awtistig gyda phobl sydd newydd gael diagnosis a'r rhai sy'n dod at y tîm i ofyn am gymorth. 

Os ydych yn meddwl yr hoffech wirfoddoli gyda ni, ystyriwch wneud cais drwy'r Gwasanaeth Gwirfoddoli.

 

 

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ddisgrifiad rôl Gwirfoddolwyr IAS.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ewch i'w tudalen we.