Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Gwirfoddol

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni.

Edrychwch ar yr adrannau isod i gael rhagor o wybodaeth am rolau, prosiectau a newyddion i wirfoddolwyr.

Gallwch weld pa rolau gwirfoddol sydd ar agor a gwneud cais trwy ein dolen porth ymgeisio. Byddwch yn ymwybodol y gall fod cyfnodau o amser pan nad oes unrhyw rolau ar agor i wneud cais.

Os hoffech siarad â ni am wirfoddoli neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ffôn: 029218 45692

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: volunteer.enquiries.cav@wales.nhs.uk

 

 

Gwirfoddolwyr y Ganolfan Wybodaeth
Gwirfoddoli Cyffredinol
Gwirfoddoli ym maes Iechyd Meddwl
Gwirfoddoli gan Bobl Ifanc
Gwirfoddolwyr y Gaplaniaeth
Canolfannau Brechu Torfol
Prosiectau Partneriaeth
Cyfleoedd i Wirfoddolwyr Adborth ac Ymgysylltu
Digwyddiadau Un-tro
Canllaw Ymgeisio
Dilynwch ni