Neidio i'r prif gynnwy

Gwirfoddolwr Awdioleg

Allwch chi wirfoddoli?

 

 

Allwch chi sbario 2-3 awr yr wythnos i wneud bywyd rhywun yn llai ynysig?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gynnal ymweliadau cartref ar gyfer cleifion sy'n gaeth i'r tŷ, i drwsio eu cymhorthion clyw a chefnogi cleifion trwy eu taith cymorth clyw. Byddwn yn cefnogi, hyfforddi a darparu pecyn cymorth arbenigol i chi ac yn ad-dalu costau teithio.

I ymuno, gofynnwch i'ch Awdiolegydd am y gwasanaeth gwirfoddoli

Neu e-bostiwch audiology.helpline.cav@wales.nhs.uk

 


 

Dweud eich dweud gyda'r Fforwm Cleifion Awdioleg

Yn y Fforwm Cleifion Awdioleg, gallwch:

  •   Roi eich barn ar y gwasanaeth Awdioleg
  •   Trafod syniadau i wella'r gwasanaeth Awdioleg
  •   Helpu i wneud y gwasanaeth Awdioleg yn well i gleifion presennol ac yn y dyfodol

I ymuno, gofynnwch i'ch Awdiolegydd am y Fforwm Cleifion