Neidio i'r prif gynnwy

Gair am y Tîm Anaf Ymennydd Cymunedol

Ardaloedd sy'n Cael Gwasanaeth

  • BIP Caerdydd a'r Fro
  • Rhannau o BIP Cwm Taf Morgannwg (Ymdriniwn â rhanbarth Cwm Taf; mae rhanbarth newydd Morgannwg yn cael gwasanaeth o hyd gan BIP Bae Abertawe)

Oriau Agor y Gwasanaeth

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener (9am – 5pm)

Y tu allan i'r oriau hyn, gweithredwn Wasanaeth Peiriant Ateb a gwrandewir ar y negeseuon ar y diwrnod gwaith nesaf. 

Os oes angen sylw Meddygol Brys arnoch neu os yw'n Argyfwng arnoch, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu'ch Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau Arferol.

Cysylltu â Ni

 

Dilynwch ni