Neidio i'r prif gynnwy

Proses Ryddhau

Bydd claf yn cael ei ryddhau:

  • Pan fydd pob nod cyrraeddadwy wedi'i gyrraedd neu
  • Pan all yr unigolyn reoli ei symptomau heb fod angen cymorth arno neu
  • Pan fydd yr unigolyn yn teimlo nad oes angen ein gwasanaeth arno rhagor neu pan nad yw'n cysylltu â'r gwasanaeth rhagor. 

I'r unigolion hynny sydd wedi cyrraedd eu nodau ond y gall fod angen cymorth parhaus arnynt (e.e. gweithredu strategaethau a ddysgwyd), cynigiwn system Ffeil Gysgu sy'n cynnig monitro hirdymor yn ôl y gofyn. 

Dilynwch ni