Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Rheoli Gwrthficrobaidd

Mae'r Grŵp hwn yn gyfrifol am gydgysylltu ac arwain y rhaglen stiwardiaeth wrthficrobaidd yn y BIP.

Mae'n gyfrifol am y canlynol:

  • Cynnal a diweddaru cynnwys y Micro-ganllaw i gynnwys canllawiau cyfredol a chynorthwyo i ddatblygu canllawiau addas ar gyfer defnyddio cyfryngau gwrthficrobaidd yn y BIP
  • Archwilio'r defnydd o feddyginiaeth wrthficrobaidd yn y BIP 
  • Rhoi cyfleoedd addysg i'r holl staff am egwyddorion stiwardiaeth wrthficrobaidd
  • Cefnogi'r Byrddau Clinigol yn eu hymrwymiadau stiwardiaeth wrthficrobaidd

Mae'r tîm gwrthficrobaidd craidd yn cynnwys:

 

Dr Federica Faggian
Microbiolegydd Ymgynghorol

federica.faggian@wales.nhs.uk

Ruth McAleer
Fferyllydd Gwrthficrobaidd Arweiniol

ruth.mcaleer@wales.nhs.uk

 

 
   

Os oes gennych ymholiad clinigol ynghylch presgripsiwn gwrthficrobaidd, trafodwch hwn gyda'ch Fferyllydd ward neu'r adran Microbioleg.

Os hoffech drafod unrhyw faterion sy'n berthynol i'r canllawiau, archwiliadau neu sesiwn addysg, defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost a restrir uchod.

Rhestrir ychydig o wybodaeth ddefnyddiol yn y dolenni isod

Canllawiau a pholisïau lleol

Dogfennau cenedlaethol

Erthyglau newyddion ac adnoddau ymgyrch Ymwybyddiaeth am Wrthfiotigau

Papurau, dogfennau ac erthyglau y cyfeiriwyd atynt mewn darnau newyddion diweddar gan AMG:

 

Dilynwch ni