Neidio i'r prif gynnwy

Peirianneg Glinigol

Mae Peirianneg Glinigol yn darparu ystod lawn o wasanaethau rheoli offer meddygol, ac yn sicrhau pryd bynnag y defnyddir dyfais feddygol ei bod yn addas at y diben a fwriadwyd ac yn cael ei gynnal mewn cyflwr diogel a dibynadwy.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

Gwasanaethau Technegol Peirianneg Glinigol

Wedi'i leoli yn Field Way, darperir gwasanaeth offer meddygol cylch bywyd cyfan i BIP Caerdydd a'r Fro, gan gynnwys cyngor ar addasrwydd technegol a diogelwch offer newydd, comisiynu offer newydd, atgyweirio, cynnal a chadw a gwirio offer, a chymorth technegol ar gyfer uwchraddio, neu addasiadau diogelwch.

Gwasanaethau Technegol Dialysis

Wedi'i leoli yn Field Way, mae GTD yn darparu rheolaeth offer ar gyfer hemo-dialysis, dialysis peritoneol cylchol parhaus (CAPD) a dialysis peritoneol beicio parhaus (CCPD), gan gefnogi cleifion yn yr ysbyty, unedau lloeren ac amgylchedd y cartref.

Gwasanaethau Peirianneg Fecanyddol

Wedi'i leoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, mae GPF yn darparu rheolaeth offer yn bennaf ar gyfer offer meddygol mecanyddol ledled BIP Caerdydd a'r Fro, gyda gwaith cynnal a chadw ac atgyweiriadau wedi'u cynllunio'n rheolaidd.

Hyfforddiant Offer Meddygol

Darperir ystod o raglenni hyfforddi ar gyfer staff clinigol ar ddefnyddio pympiau Trwyth yn ddiogel. Gwneir gweithdai yn Field Way, ond gellir cynnal hyfforddiant hefyd ar safleoedd eraill BIP Caerdydd a'r Fro.

Gwasanaeth Benthyciad Offer Meddygol

Mae'r Gwasanaeth Benthyciad Offer Meddygol, sydd wedi'i leoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, ac Ysbyty Llandochau, yn darparu gwasanaeth ar gyfer ystod o offer meddygol a ddefnyddir yn gyffredin, dyfeisiau trwyth a nebiwlyddion yn bennaf.

Mae'r Adran Peirianneg Glinigol yn gweithredu system rheoli ansawdd sydd wedi'i hachredu i BS EN ISO 9001: 2008, rhif cofrestru FS13077.

Gwybodaeth Cyswllt:

02921 845678 

Oriau agor: Dydd Llun - Gwener, 8.00 -4.30

Component has been removed through translation. Check with originating site of what this should be.

Dilynwch ni