Neidio i'r prif gynnwy

Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol

Mae Ffiseg Feddygol yn darparu ystod eang o ymchwiliadau delweddu diagnostig a di-ddelweddu, therapïau a gwasanaethau gwyddonol.

Mae gwasanaethau Ffiseg Feddygol yn cynnwys:

Sut i Ddod o Hyd i Ni

  1. Mae Ffiseg Feddygol wedi'i lleoli ar y Llawr Gwaelod ar draws y ffordd o'r Uned Lawfeddygol Arhosiad Byr yn Ysbyty Athrofaol Cymru.
  2. O brif fynedfa'r cyntedd, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Ffiseg Feddygol, gan basio yn eu tro Cleifion Allanol, Fferylliaeth a Phelydr-X.
  3. Wrth lifftiau bloc B, dilynwch y llinell las ar y llawr heibio Ffisiotherapi, gan barhau i ddiwedd y coridor.
  4. Ewch trwy'r drws allanfa i'r tu allan a chroesi'r groesfan i gerddwyr yn uniongyrchol i Ffiseg Feddygol.

Gweler cynllun adran PCA am gyfarwyddiadau pellach.

Gwybodaeth Cyswllt

Gellir dod o hyd i wybodaeth gyswllt ar dudalennau'r adrannau penodol.

    Dilynwch ni