Neidio i'r prif gynnwy

Taflenni Gwybodaeth i Gleifion Epilepsi

Llyfr ar fwrdd

Gwybodaeth i Gleifion AED


Mae'r ddogfen hon yn cwmpasu'r holl feddyginiaethau gwrth-epileptig a ddefnyddir amlaf. Rhoddir disgrifiad byr o bob meddyginiaeth sy'n cynnwys dangosyddion, sgil-effeithiau, gofal gyda chyffuriau eraill, effeithiau alcohol a nodiadau arbennig i fenywod, megis y rhyngweithio â'r bilsen atal cenhedlu a materion beichiogrwydd.
 
Y meddyginiaethau a gynhwysir yw:

 • Carbamazepine
 • Gabapentin
 • Lacosamide
 • Lamotrigine
 • Levetiracetam
 • Oxcarbazepine
 • Phenytoin
 • Pregabalin
 • Sodium Valproate
 • Tiagbine
 • Topiramate
 • Zonisamide.

Poster Meddyginiaethau Gwrth-epileptig    

Poster yn darlunio deunydd pacio a siâp tabled / dos ar gyfer meddyginiaeth gwrth-epileptig a ddefnyddir yn gyffredin.  

Epilepsi a Phawb   

Cyflwyniad i'r materion meddygol a chymdeithasol i bobl ag epilepsi.

Bydd Epilepsi a Phawb yn eich arfogi â'r ffeithiau am epilepsi fel y byddwch chi'n teimlo'n fwy hyderus yn eich dealltwriaeth o'r cyflwr, p'un a yw'r cyflwr gennych chi'ch hun, gan rywun rydych yn gofalu amdano, neu os oes gennych ddiddordeb mewn epilepsi.   

Epilepsi a Diogelwch 

Golwg gyffredinol ar agweddau ar fywyd bob dydd, lle gallai fod risg o anaf yn ystod trawiad, a sut i leihau'r risg honno. 

Llawdriniaeth Epilepsi

Os ydych chi wedi'ch nodi fel ymgeisydd posib ar gyfer llawdriniaeth epilepsi gan eich Niwrolegydd Ymgynghorol, dylech ganfod y wybodaeth yn y daflen hon o gymorth ac yn addysgiadol.

Gwybodaeth i gleifion sy'n dioddef o drawiadau nad ydynt yn epileptig    

Gr┼Áp Triniaeth Trawiadau Nad Ydynt yn Epileptig (NEST) 2006 
Trawiadau nad ydynt yn epileptig: Gwybodaeth i gleifion, ffrindiau a theulu.. 

Y Cof ac Epilepsi  

Canllaw i wella swyddogaeth y cof mewn pobl ag epilepsi.
Esboniad o'r anawsterau y gall pobl ag epilepsi eu hwynebu, a strategaethau syml a allai helpu i'w goresgyn. 

Peryglon Camffurfiad o Gyffuriau Gwrth-Epileptig a ddefnyddir yn ystod beichiogrwydd  

Peryglon camffurfiad o gyffuriau gwrth-epileptig a ddefnyddir yn ystod beichiogrwydd. Astudiaeth arfaethedig o Gofrestr Epilepsi a Beichiogrwydd y DU.

Esbonio Trawiadau  

Esboniad addysgiadol o ddosbarthiad a'r mathau o drawiadau i bobl ag epilepsi neu sydd â diddordeb mewn epilepsi.

Dilynwch ni