Neidio i'r prif gynnwy

Epilepsi

 

Uned Alan Richens / Canolfan Epilepsi Cymru

Mae staff yr Uned yn ymroddedig i ddarparu gofal a chefnogaeth o safon uchel i bobl ag epilepsi. Mae Uned Alan Richens yn cynnig ystod eang o wasanaethau atgyfeirio i bobl ag epilepsi, eu teuluoedd a gofalwyr o bob rhan o Dde Cymru.

 

Cysylltwch â Ni

 

 

 

 

 

Nyrsys Epilepsi Arbenigol

Ffôn 029 2074 5066

 

 

Rhoi Rhodd i Uned Epilepsi Cymru

Mae ein hymchwil yn rhan bwysig o'n gwaith ym maes ymarfer clinigol. Ar hyn o bryd, rydym yn ymchwilio i effeithiau cyffuriau epilepsi ar fenywod beichiog, triniaethau newydd ar gyfer epilepsi ac effaith epilepsi ar fywydau pobl.

Os hoffech chi roi rhodd, cyfrif Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yw Datblygiad Epilepsi 9598.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yngl┼Ěn â'n hymchwil neu os hoffech roi rhodd, cysylltwch naill ai â'r Ysgrifennydd Ymgynghorol ar 029 2074 2834 neu'r Nyrs Arbenigol Glinigol ar 029 2074 5066.

Dilynwch ni