Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau cyffredin ar gyfer plant/pobl ifanc a'u rhieni/gofalwyr sy'n ceisio gwasanaethau iechyd meddwl am y tro cyntaf

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Rydym yn byw mewn cyfnod anodd ac ansicr, sy'n llethu ac achosi straen i lawer ohonom. Mae'n adeg ofidus i lawer o rieni a gofalwyr sy'n pryderu am effaith y pandemig ar les emosiynol eu plant. Ond mae yna ffyrdd y gallwn gynorthwyo ein plant a'n pobl ifanc i roi'r cyfle gorau iddynt aros yn iach yn feddyliol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y wybodaeth isod yn eich helpu i gynorthwyo eich plentyn a gwybod sut i gael cymorth.

 

Dilynwch ni