Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Iechyd Meddwl

Mae gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru wedi bod ar gael drwy gydol y pandemig COVID-19, gyda mesurau ar waith i leihau'r tebygolrwydd o drosglwyddo'r feirws a'ch cadw chi, eich anwyliaid a'n staff yn ddiogel.

P'un a ydych chi eisoes yn hysbys i'r gwasanaethau iechyd meddwl, neu'n ceisio cymorth am y tro cyntaf, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin isod.

Mae'r cwestiynau cyffredin hyn yn amlinellu pa gymorth iechyd meddwl cyffredinol y gallwch ei ddisgwyl, ble bynnag rydych yn byw yng Nghymru. Mae gwybodaeth am gymorth ychwanegol sydd ar gael yn eich ardal leol wedi'i chynnwys, lle y bo'n berthnasol.


Cwestiynau Cyffredin Plant a Phobl Ifanc

  • Cliciwch yma os ydych yn iau na 18 oed, neu'n aelod o deulu neu'n gofalu am rywun sy'n iau na 18 oed, sy'n ceisio cael cymorth iechyd meddwl am y tro cyntaf.
     
  • Cliciwch yma os ydych yn iau na 18 oed, neu'n aelod o deulu neu'n gofalu am rywun sy'n iau na 18 oed, sydd eisoes yn cael cymorth gan wasanaethau iechyd meddwl.

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Oedolion

  • Cliciwch yma os ydych dros 18 oed, neu'n aelod o deulu neu'n gofalu am rywun sydd dros 18 oed, sy'n ceisio cymorth iechyd meddwl am y tro cyntaf.
     
  • Cliciwch yma os ydych dros 18 oed, neu'n aelod o deulu neu'n gofalu am rywun sydd dros 18 oed, sydd eisoes yn cael cymorth gan wasanaethau iechyd meddwl.
Dilynwch ni