Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Archwilio

Diben y Pwyllgor Archwilio yw cynghori a sicrhau'r Bwrdd a'r Swyddog Atebol ynghylch p'un ai a oes trefniadau effeithiol ar waith i'w cefnogi wrth wneud penderfyniadau a chyflawni eu cyfrifoldebau. Lle y bo'n briodol, bydd yn cynghori ar ffyrdd o gryfhau fframwaith sicrwydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol a'i ddatblygu ymhellach. 

Caiff rôl lawn y Pwyllgor ei hamlinellu yn y Cylch Gorchwyl.

Cynllun gwaith

I fynd at bapurau'r Pwyllgor, dewiswch ddyddiad y cyfarfod perthnasol isod. Os hoffech ddod i gyfarfod fel arsyllwr, neu os hoffech ragor o wybodaeth

Cadeirydd y Pwyllgor: John Union        

Prif Swyddog Gweithredol: Cyfarwyddwr Cyllid 

Ysgrifenyddiaeth: Gallwch gysylltu â Raj Khan ar 02921 836011 neu Raj.Khan@wales.nhs.uk

Aelodau:

Dave Edwards

Mike Jones Aelod Annibynnol, Undeb Llafur 

Dyddiadau Cyfarfod 2018/19  Dyddiadau Cyfarfod 2019/20 Dyddiadau Cyfarfod 2020-21 Dyddiadau Cyfarfod 2021-22 

 

Cofnodion

Gweld cofnodion wedi'u cadarnhau yma.

Dilynwch ni