Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Beth yw’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau?

Beth yw’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau? Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dangos y gwahaniaeth yn y cyflog cyfartalog rhwng dynion a menywod yn y gweithle. Daeth Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth am y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau) 2017 i rym ar 6 Ebrill 2017, sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr yn Lloegr sydd â 250 neu fwy o gyflogeion i gyhoeddi cyfrifiadau statudol bob blwyddyn yn dangos y bwlch cyflog rhwng eu cyflogeion sy’n ddynion ac yn fenywod

Lawrlwytho Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2021

 

Dilynwch ni