Neidio i'r prif gynnwy

Swyddogaeth Iechyd Galwedigaethol

Rydym yn rhan o'r Gwasanaeth Iechyd a Llesiant Gweithwyr ac yn darparu cyngor iechyd galwedigaethol arbenigol i'r rheolwyr a'r staff. 

Rydym yn ymwneud â'r canlynol:

 • Yr effeithiau y gall gwaith eu cael ar eich iechyd
 • Yr effeithiau y gallai eich iechyd eu cael ar eich gallu i weithio

Ein Nod yw:

 • Hyrwyddo ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch
 • Optimeiddio lefelau uchel o ffitrwydd
 • Hyrwyddo byw'n iach
 • Amddiffyn gweithwyr rhag risgiau sy'n codi yn eu gweithle

Ein Gwasanaethau:

 • Cadarnhad eich bod yn ffit ar gyfer y gwaith rydych wedi gwneud cais amdano
 • Cynnig sgrinio staff clinigol ar gyfer feirysau a gludir yn y gwaed (HIV/Hepatitis B & C)
 • Imiwneiddio a brechu er mwyn eich amddiffyn yn y gwaith
 • Gwerthuso iechyd - asesiadau addasrwydd i weithio yn dilyn afiechyd/anaf
 • Addasu gwaith i alluoedd gweithwyr mewn perthynas ag afiechyd/ anaf
 • Cyngor i reolwyr a staff ynghylch anabledd
 • Cyngor ar adleoli ac ailsefydlu
 • Cyngor ar ymddeoliad ar sail afiechyd
 • Asesiad ffisiotherapi ar gyfer staff ag anhwylderau cyhyrysgerbydol
 • Gwyliadwriaeth iechyd ar gyfer dod i gysylltiad â sylweddau/ amgylcheddau peryglus
 • Sgrinio Iechyd
 • Hybu Iechyd
 • Gweithio gyda Rheoli Heintiau i atal lledaeniad afiechydon trosglwyddadwy

Lleoliadau:

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol
Llawr 1af Tŷ Dinbych
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW


Ffôn: 029 2074 3264 (43264 o ffôn fewnol)


Amser agor: Llun - Gwener 09.00 - 17.00

e-bost Occupational.health3@wales.nhs.uk

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol
Roseway Lodge
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Heol Penlan
Llandochau
CF64 2XX


Ffôn: 029 2071 5140  (25140 o ffôn fewnol)

 
Amser agor: Llun - Iau 09.00 to 17.00

e-bost Occupational.health3@wales.nhs.uk

Ar gyfer ymholiadau atgyfeiriadau Rheolwyr:

Ysgrifennydd Meddygol/Cydlynydd Clinig
Llawr 1af Tŷ Dinbych, YAC,

02920 74 2531
 

Ar gyfer Cyngor Nyrsys:

Swyddfa Gweinyddu Nyrsys
Llawr 1af Tŷ Dinbych, YAC,

02920 746723
 

Rheolwyr

Nicola Bevan, Pennaeth Iechyd a Llesiant Gweithwyr,
Llawr 1af Tŷ Dinbych
Ysbyty Athrofaol Cymru

Ffôn: 029207 43711

E-bost: Nicola.Bevan3@wales.nhs.uk


Nyrsio

Karen Ryan
Arweinydd Tîm Nyrsys
Llawr 1af Tŷ Dinbych
Ysbyty Athrofaol Cymru

Ffôn: 029207 44264

E-bost: Karen.Ryan@wales.nhs.uk


Ffisiotherapi

Mark Dunford
Arweinydd Tîm Ffisiotherapi
Llawr 1af Tŷ Dinbych
Ysbyty Athrofaol Cymru

Ffôn: 029207 43837

E-bost: Mark.Dunford@wales.nhs.uk

 

Gweinyddu

Sara Gomes
Arweinydd Tîm Gweinyddu
Llawr 1af Tŷ Dinbych
Ysbyty Athrofaol Cymru

Ffôn: 029 2074 4235

E-bostSara.Gomes@wales.nhs.uk

 

Dilynwch ni