Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor a Dolenni Defnyddiol

Nid yw'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn darparu triniaeth frys na gwasanaeth meddyg teulu, fodd bynnag, gallai'r Cwestiynau Cyffredin canlynol fod yn ddefnyddiol:

Dolenni Defnyddiol

Mae'r BIP wedi ymrwymo i atal a rheoli heintiau ac mae ganddo adran Atal a Rheoli Heintiau sy'n gyfrifol am ddarparu cyngor, cynhyrchu polisïau a gweithdrefnau, a chychwyn camau brys yn ôl yr angen i ddiogelu cleifion, ymwelwyr a staff.

Mae mwy o wybodaeth am Atal a Rheoli Heintiau ar gael ar ryngrwyd a mewnrwyd Adran IP&C

Noder: Dim ond o PCs BIP y mae tudalennau mewnrwyd ar gael

Mae gan y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol gysylltiadau agos â'r canlynol:

 

 

Dilynwch ni