Neidio i'r prif gynnwy

Bibliotherapi

book prescription EWS

Mae Presgripsiwn Llyfrau Cymru yn gynllun sy'n ceisio helpu pobl â phroblemau emosiynol ysgafn i gymedrol i ddefnyddio llyfrau hunangymorth o ansawdd uchel sydd wedi'u dewis yn arbennig gan seicolegwyr a chwnselwyr sy'n gweithio yng Nghymru.

Mae'r cynllun hynod lwyddiannus hwn yn cynnwys meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol arall yn presgreibio llyfr therapi sydd ar gael i'w fenthyg o unrhyw lyfrgell gangen ledled Cymru.

 

Dilynwch ni