Neidio i'r prif gynnwy

Telerau ac Amodau Meddygol a Deintyddol

Mae sawl llawlyfr telerau ac amodau sy'n berthnasol i gyflogaeth meddygon a deintyddion yng Nghymru, yn dibynnu ar y radd.

Yn benodol mae Contract Cenedlaethol Diwygiedig sy'n berthnasol i Ymgynghorwyr a gyflogir yng Nghymru, sy'n wahanol i gontractau Ymgynghorwyr sy'n berthnasol mewn Gwledydd eraill yn y Deyrnas Unedig.

Mae mwyafrif o Bolisïau Cyflogaeth BIP yn berthnasol i staff meddygol a deintyddol oni nodir yn wahanol. Hefyd, mae nifer benodol o bolisïau cyflogaeth sy'n berthnasol i staff meddygol a deintyddol yn unig. Gellir cyrchu'r holl bolisïau cyflogaeth trwy'r dudalen Polisïau a Gweithdrefnau.

Gellir cael mwy o wybodaeth a chyngor ynghylch telerau ac amodau meddygol a deintyddol a chymhwyso polisïau cyflogaeth BIP ar gyfer y gr┼Áp staff hwn trwy gysylltu ag Adran y Gweithlu Meddygol.

Dilynwch ni