Neidio i'r prif gynnwy

Pecyn Cymorth Recriwtio Trac


Croeso i Becyn Cymorth Recriwtio'r BIP
 

A ydych wedi mynychu Hyfforddiant Trac hyd yn hyn?


A ydych chi'n cymryd rhan yn y Broses Recriwtio gan ddefnyddio Trac ond heb fynychu Hyfforddiant eto?

Mae cyfle wedi codi ichi gael dealltwriaeth gyflawn o system Trac, a sut i ddefnyddio'r system i reoli eich recriwtio. Byddwch hefyd yn dysgu rhai syniadau ac awgrymiadau defnyddiol i'ch cynorthwyo i recriwtio ac yn magu ychydig o brofiad yn defnyddio'r system ei hun. 

Trefnwyd hyfforddiant ar gyfer:

DYDDIAD

LLEOLIAD

AMSER

27/01/2021

Hyfforddiant Trac Rhithwir (Microsoft Teams) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

09:30-12:00

16/02/2021

Hyfforddiant Trac Rhithwir (Microsoft Teams) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

13:30 – 16:00

 

I gadw lle mewn sesiwn, cysylltwch ag NWSSP.TracTraining@wales.nhs.uk


Os oes gennych ddiddordeb mewn swyddi gwag cyfredol, trowch at  Gweithio i Ni

Mae'n hanfodol recriwtio'r bobl gywir ond yn yr amser byrraf a mwyaf diogel er budd ein cleifion. Er mwyn hysbysebu swydd, mae gofyn i Reolwyr sy'n Penodi ddarparu gwybodaeth benodol a dogfennau ategol drwy system Trac. Mae'r tudalennau hyn yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud hyn ac i sicrhau bod eich profiad o recriwtio aelodau tîm newydd yn glir ac effeithlon:

Bydd BIP Caerdydd a'r Fro a PCGC yn cydweithio gan ddefnyddio system Trac i ofyn am bob gweithgarwch recriwtio, ei awdurdodi a'i reoli. PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflenni VAC1 blaenorol am fod y rhain bellach wedi darfod.

 

 

Dilynwch ni