Neidio i'r prif gynnwy

Trafodaethau Gweithwyr ac Ymgysylltu â Thîm

discussion

Efallai yr hoffech chi ddewis o'r pynciau hyn ar gyfer trafodaeth achlysurol mewn cyfarfod tîm:

  • Beth yw profiad aelodau tîm o’r sefydliad? Pa mor emosiynol y maent yn teimlo am y sefydliad? A ydyn nhw'n deall ei bwrpas a'i amcanion? Pa mor gryf maen nhw'n credu yn yr hyn mae'n ei wneud?
  • Beth mae'r tîm yn ei werthfawrogi mewn arweinydd? A yw'r ‘uwch arweinwyr’ gystal â'r disgwyl? Beth fydden nhw'n ei wneud?
  • A oes gan y tîm yr offer ar gyfer y swydd? A ydyn nhw'n teimlo bod ganddyn nhw'r gallu a'r grym i gyflawni'r swydd? Beth fyddai'n helpu - gweithio'n ddoethach; datrys problemau; cydbwysedd bywyd a gwaith; sgiliau ar gyfer y swydd; technoleg; ymddiriedaeth? Pa ddewisiadau yr hoffent eu cael? A ydyn nhw'n ymwneud digon â phenderfyniadau am eu gwaith?
  • Beth yw eu profiad o dîm cefnogol? Mae timau cryf yn fwy na chyfanswm eu rhannau, ac maent yn creu'r cyd-destun y gall pobl ffynnu a chyflawni ynddo.
  • Pa ddysgu a datblygu maen nhw ei eisiau? A allan nhw helpu ei gilydd trwy ddysgu fel tîm?
  • Oes ganddyn nhw waith ystyrlon? Beth fyddai'n helpu? Gweithio'n ddoethach; gwell dyluniad swydd; newidiadau yn rolau'r tîm; mwy o eglurder mewn rolau ac amcanion; gwell perthynas a chydweithio â thimau eraill; teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
  • Beth yw eu profiad o ymgysylltu â rheolwyr? Efallai y byddwch chi eisiau hwylusydd allanol ar gyfer gwneud hyn, fel bod eich tîm yn teimlo'n gyfforddus i siarad.
  • Beth yw eu profiad o gael eu trin yn deg? Mae cynhwysiant a thriniaeth deg yn rhan annatod o greu gweithlu ymgysylltiedig. Sut mae'r tîm a'r sefydliad yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn rhoi cyfle cyfartal, yn hyrwyddo didwylledd a gonestrwydd?
Dilynwch ni