Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu â Gweithwyr - ar gyfer unigolion

Gwaith i bwy yw ymgysylltu â gweithwyr?

Mae llawer o gamdybiaethau o hyd ynghylch ymgysylltu â staff. Er enghraifft, mae rhai sefydliadau o'r farn ei fod yn rhywbeth maen nhw naill ai'n ei wneud i weithwyr, neu dros weithwyr. Maent yn credu os ydynt yn defnyddio'r ysgogiadau cywir neu'n gwthio'r gyrwyr cywir, bydd ymgysylltiad yn cynyddu.

Cred nifer o bobl petai gan y gweithwyr well rheolwr byddent yn ymgysylltu mwy. Ond eto, os yw unigolion yn credu bod rhywun arall yn gyfrifol am eu hymgysylltu eu hunain, mae'n eu gadael yn teimlo'n ddiymadferth - a hyd yn oed yn anobeithiol - mewn sefyllfaoedd gwaith heriol.

Rhoi trefn ar eich ymgysylltu eich hun

Gall, ac fe ddylai, gweithwyr brofi'r buddion o gymryd mwy o ran yn eu gwaith. Pan fydd unigolion yn cymryd cyfrifoldeb personol am eu hymgysylltiad eu hunain, maent yn llai tebygol o deimlo fel dioddefwr yn y gwaith. Wedi dweud hynny, mae yna reolwyr gwael a gweithleoedd gwenwynig, ond os ydyn ni'n gadael i ffactorau allanol ein rheoli, ni fydd gwaith fyth yn ein bodloni.

Gall ymgysylltu ein helpu i symud ymlaen yn ein gyrfa a hefyd cyfrannu at ein llesiant. Pan fydd staff yn gweithio yn y gwaith, mae ganddynt ymdeimlad o gyfraniad ac ystyr, a gallant adael gwaith wedi ennill ynni, yn hytrach nag wedi eu draenio o ynni. Mae ymgysylltu yn adeiladu perthynas waith a chyfeillgarwch cryf a pharhaol, yn meithrin datblygu gyrfa ac yn hybu gyrfa, ac yn gweithredu fel model cadarnhaol o waith i'n plant.

Mae ein hymgysylltiad hefyd yn gludadwy; sy'n golygu, os ydym mewn gweithle gwael neu'n cael ein rheoli gan berson anodd, gallwn gymryd rhan lawn i geisio newid ein hamgylchiadau neu i wneud newidiadau er mwyn canfod cyfleoedd eraill, neu eu creu.

engagement - taking charge

Datblygwyd taflen i helpu staff i ymgysylltu'n weithredol â newid - cliciwch yma

Change hands

Ein hymrwymiad i chi

change - expect from the UHB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilynwch ni