Neidio i'r prif gynnwy

Curo'r Ffliw

Curo'r Ffliw - Y Brechlyn Ffliw Blynyddol

Mae'n bwysig i bobl sydd â risg uwch o ffliw amddiffyn eu hunain trwy gael y brechiad ffliw am ddim. Bob blwyddyn, mae'r feirws yn newid felly bydd angen brechiad newydd arnoch bob blwyddyn.

Cael pigiad

Mae pigiadau ffliw am ddim ar gael gan eich meddyg teulu neu unrhyw fferyllfa leol sy'n cyfranogi yn y cynllun o tua mis Hydref bob blwyddyn, er mwyn i'r rhai sydd mewn perygl gael eu hamddiffyn rhag dal y ffliw a datblygu cymhlethdodau difrifol. Yn ystod tymor y ffliw, gallwch ddod o hyd i fferyllfeydd sy'n cymryd rhan yn y cynllun brechu yma.

Pwy Sy'n Gymwys i gael Brechlyn Ffliw Am Ddim?

Mae'r brechlyn ffliw blynyddol ar gael o'ch meddygfa leol neu fferyllfa leol ac fe'i cynigir am ddim gan y GIG i'r grwpiau canlynol o bobl.

Sylwch mai dim ond ym mis Tachwedd y bydd unigolion rhwng 50 a 64 oed yn dod yn gymwys i gael brechiad (gan ddibynnu ar p'un a oes brechlyn ychwanegol ar gael).


Gweithiwr Iechyd Proffesiynol rheng flaen?

Argymhellir bod gweithwyr gofal iechyd rheng flaen sydd â chysylltiad â chleifion yn cael pigiad ffliw bob blwyddyn er mwyn amddiffyn eu cleifion, cydweithwyr, teuluoedd a chymunedau rhag dal a lledaenu ffliw.

Mae'r brechlyn am ddim ar gael i'r holl staff (yn enwedig y rhai sydd mewn cysylltiad rheolaidd â chleifion) mewn clinigau Iechyd Galwedigaethol.

Gall Hyrwyddwyr Ffliw hefyd roi'r pigiad i gydweithwyr.

Hyrwyddwyr Ffliw

Mae gan y mwyafrif o ardaloedd Hyrwyddwr Ffliw a all eich brechu yn eich gweithle. Os nad ydych chi'n gwybod pwy yw'ch Hyrwyddwr Ffliw lleol, gofynnwch i'ch rheolwr.

Gallwch gyflymu'r broses trwy argraffu a llenwi'r ffurflen gydsynio ymlaen llaw.

Mae gwybodaeth benodol am Imiwneiddio Ffliw Tymhorol ar gael i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar dudalen Mewnrwyd Imiwneiddio (ar gael ar gyfrifiaduron personol BIP yn unig).

Os hoffech chi ddod yn Hyrwyddwr Ffliw, cysylltwch â nuala.mahon@wales.nhs.uk

 

Dilynwch ni