Neidio i'r prif gynnwy

Pwy Ydym Ni

 

Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus

Fiona Kinghorn

Ymgynghorwyr Iechyd Cyhoeddus

 • Sian Griffiths
 • Tom Porter
 • Suzanne Wood
 • Lorna Bennett
 • Catherine Floyd

 

 

 

Cofrestrydd Arbenigol

 • Christopher Emmerson

 

Prif Arbenigwyr Hybu Iechyd

 • Trina Nealon
 • Lauren Idowu
 • Rhianon Urquhart
 • Cheryl Williams

Uwch Arbenigwyr/Ymarferwyr Hybu Iechyd

 • Christine Farr (Ysgolion Iach)
 • Catherine Perry (Ysgolion Iach a Chyn-Ysgol)
 • Alex Wood
 • Laura Wilson
 • Helen Griffith

Ymarferwyr Hybu Iechyd

 • Martha-Jane Powell
 • Chloe Barrell
 • Rebecca Winslade-Rees (ar secondiad)

Tîm Rhoi'r Gorau i Ysmygu

 • Deb Sugrue - Uwch Gynghorydd
 • Laura Willis - Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu
 • Colleen Newport - Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu
 • Cathy Fisher- Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu
 • Jane Allwood-Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu

Staff Iechyd Cyhoeddus Eraill

 • Nuala Mahon - Cydlynydd Imiwneiddio
 • Katie Palmer-Synnwyr Bwyd Cymru
 • Pearl Costello-Cydlynydd Bwyd Dinasoedd Cynaliadwy
 • Louise Shute-Rheolwr Rhaglen – Cyfarfodydd Bwyd am Oes
Myfyrwyr Hybu Iechyd

Staff Gweinyddol

 • Heather Kean- Rheolwr Cymorth Busnes
 • Elin Evans - Swyddog Gweinyddol ac Adnoddau
 • Mair Griffiths - Swyddog Gweinyddol ac Adnoddau
 • Caroline Mullins - Swyddog Gweinyddol ac Adnoddau
 • Louise Thompson - PA i Ymgynghorwyr Iechyd Cyhoeddus
 • Deborah Page - PA i Ymgynghorwyr Iechyd Cyhoeddus

Tîm Switched On

 • Graham Cone - Rheolwr Prosiect (BIP Caerdydd a'r Fro)
 • Lisa Cordery - Arweinydd Tîm (BIP Caerdydd a'r Fro)
 • Ian Barnett-Addysgwr Pobl Ifanc (Newlink Cymru)
 • Kate Doyle-Addysgwr Pobl Ifanc (Newlink Cymru)
 • Sadie Alexander (Iechyd Cyhoeddus Cymru)
 • Bethan Jones (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

 

Dilynwch ni