Neidio i'r prif gynnwy

Pam atgyfeirio i'r SEWGOC

Mae canserau gynaecolegol yn anghyffredin, felly er mwyn darparu'r gofal a'r arbenigedd gorau posibl, mae cleifion yn cael eu hatgyfeirio'n ganolog. Mae gennym dîm canser gynaecolegol arbenigol sy'n cynnwys:-

  • Llawfeddygon
  • Oncolegwyr
  • Anesthetyddion
  • Staff nyrsio
  • Radiolegwyr
  • Patholegydd

Mae ein cyfleusterau wedi'u cynllunio'n benodol i reoli a thrin cleifion sydd â chanser gynaecolegol posibl neu bendant, sy'n golygu y byddwch mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar yr agwedd hon ar gynaecoleg.

Rydym yn cynnal clinigau mynediad cyflym penodol lle rydym yn adnabod y problemau sy'n wynebu cleifion sydd wedi cael diagnosis o ganser posibl neu bendant.

Mae gennym 7 rhestr theatr benodol ar gyfer trin canser gynaecolegol, gydag anesthetyddion ymgynghorol arbenigol sy'n gyfarwydd â rheoli ein cleifion. 

Rydym yn sylweddoli bod rhaid i'r drefn bresennol o reoli canser gynnwys llawer o ddisgyblaethau, ac rydym wedi ymrwymo i waith tîm amlddisgyblaethol (MDT). Cynrychiolir yr MDT mewn adran ar wahân, ond rydym yn cynnal cyfarfodydd wythnosol lle mae'r holl ganserau gynaecolegol sydd newydd gael diagnosis yn cael eu trafod a lle mae eu radioleg a/neu batholeg yn cael eu hadolygu, o bosibl. Mae'r cyfarfod hwn yn cael ei gysylltu â'ch uned leol trwy fideogynadledda.

Dilynwch ni