Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Weithwyr Proffesiynol

Rydym yn fodlon derbyn atgyfeiriadau uniongyrchol i Ganolfan Oncoleg Gynaecolegol De-ddwyrain Cymru, ond gan ein bod yn gweithredu fel canolfan atgyfeirio drydyddol yn ogystal â gofal eilaidd ar gyfer y Bwrdd Iechyd Prifysgol, rydym wedi sefydlu prosesau atgyfeirio ar wahân ar gyfer y ddwy swyddogaeth hyn, a amlinellir yn yr is-adrannau isod.

Rydym hefyd wedi amlinellu strwythur y tîm amlddisgyblaethol (MDT) ac amseriad cyfarfodydd os yw'ch cleifion yn cael eu trafod gan MDT y rhwydwaith. Mae croeso i bob ymgynghorydd sy'n atgyfeirio fynychu cyfarfod yr MDT yn bersonol neu drwy fideogynadledda. Rhoddir cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno â'r cyfarfodydd yn yr is-adrannau hefyd. 
 

Dolenni

Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth
 
Dilynwch ni