Neidio i'r prif gynnwy

Yr Adran Iechyd Rhywiol

 

Nid ydym bellach yn gweithredu gwasanaeth cerdded i mewn. Cysylltwch â ni ar 02921 835208 - o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00 am - 3:00 pm (ac eithrio Gwyliau Banc).

Bydd derbynnydd yn cymryd eich manylion a bydd clinigwr yn eich ffonio. Os yw'n fater brys, gellir archebu apwyntiad i chi fynychu'r adran yn ddiweddarach yn y dydd. Fel arall, gellir archebu ymgynghoriad wyneb yn wyneb neu fideo ar eich cyfer ar ddiwrnod arall.

 

Sut i gael mynediad i'n gwasanaeth

Mae'r Adran Iechyd Rhywiol wedi'i lleoli yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd (CRI). Oherwydd COVID-19, mae clinigau cymunedol Iechyd Rhywiol ledled Caerdydd a Dyffryn Morgannwg wedi cau dros dro.

Mae ein holl glinigau yn gyfrinachol. Rydym yn darparu gwasanaeth iechyd rhywiol ac atal cenhedlu llawn.

Os ydych chi'n aelod o'r gymuned fyddar, yn siarad Saesneg cyfyngedig, neu'n methu ffonio, mae croeso i chi fynychu'r Adran Iechyd Rhywiol yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn ystod oriau agor, dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00 am - 3:00 pm ( ac eithrio Gwyliau Banc).

Rydym yn gallu darparu cyfieithydd neu gyfieithydd BSL a all gyfathrebu â chi gan ddefnyddio'r dull a ffefrir gennych.

 

 

 

 

Dilynwch ni