Neidio i'r prif gynnwy

Fideos Diabetig Rhagnodedig ac Adnoddau Defnyddiol

Edrych ar ôl eich hun yn ystod y pandemig COVID-19

Looking after your diabetes during the COVID-19 pandemic (pdf)
Looking after your diabetes during the COVID-19 pandemic (.doc)

Gofalu am eich diabetes yn ystod pandemig COVID-19 (pdf)
Gofalu am eich diabetes yn ystod pandemig COVID-19! (.doc)


Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion y GIG wedi gweithio gyda'r tîm PocketMedic i wneud cyfres o ffilmiau gwybodaeth iechyd.

Mae pob ffilm wedi cael ei hadolygu gan glinigwyr a chleifion fel ei gilydd i sicrhau y gall y wybodaeth y maen nhw'n ei rhannu eich helpu chi i ddeall a rheoli'ch cyflwr. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bryderon am eich iechyd, dylech gysylltu â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Dewiswch y dolenni perthnasol isod i wylio'r fideos.


Rhagor o wybodaeth

Llinell Ofal Diabetes Genedlaethol:
Ffôn: 020 7636 6112

Llinellau ar agor 9am-5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Llinell Gymorth Brys NovoCare:
Ffôn: 0845 600 5055.

Mae hon ar gael 5.30pm-11.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener, ac ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus 8.30am-11.00pm. Mae'r rhif hwn yn cynnig cyngor brys y tu allan i oriau.


Gwefannau defnyddiol

Grŵp Cyfeirio Cleifion Diabetig Cymru Gyfan

Edrychwch ar y Newyddlen ddiweddaraf

www.diabetes.org.uk yw gwefan swyddogol Diabetes UK (yr elusen fwyaf ar gyfer diabetes) ac mae'n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i'r unigolion hynny sydd â diabetes, eu teulu a/neu eu gofalwyr.

www.novonordisk.co.uk - mae'r wefan hon yn cynnig amrywiaeth o wybodaeth am ddiabetes ond mae'n arbennig o berthnasol i unigolion sy'n defnyddio cynhyrchion Novo e.e. inswlinau Novorapid, Mixtard a Novomix.
Dilynwch ni