Neidio i'r prif gynnwy

Diabetes

Mae'r gwasanaethau diabetes wedi'u lleoli ar ein dau brif safle yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau. (Sylwer bod cyngor diabetes arbenigol yn cael ei roi i bob un o ysbytai Bwrdd Iechyd y Brifysgol ar gais.)

Ein nod yw cynnig gwasanaethau diabetes cynhwysfawr i gleifion, gofalwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan roi'r cyfle i ddysgu mwy am ddiabetes, cael cymorth arbenigol pan fydd angen, a meithrin perthynas dda â staff meddygol.


Gofalu amdanoch chi'ch hun yn ystod y pandemig COVID-19

Looking after your diabetes during the COVID-19 pandemic (pdf)
Looking after your diabetes during the COVID-19 pandemic (.doc)

Gofalu am eich diabetes yn ystod pandemig COVID-19 (pdf)
Gofalu am eich diabetes yn ystod pandemig COVID-19! (.doc)


Cylchlythyr Mawrth 2021 - Prosiect Diabetes Cymru Gyfan - Diweddariadau a Digwyddiadau sydd ar ddod
Taflen Diabetes Cyn-beichiogi (Dwyieithog)
Taflen EXTOD - Exercising with Type 1 Diabetes
Taflen EXTOD - Ymarfer Corff ar gyfer Diabetes Math 1 (Cymraeg)


 

Dilynwch ni