Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Gleifion

Mae'r Gyfarwyddiaeth Arenneg a Thrawsblaniad yn gyfrifol am reoli'r brif Uned Arennol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, y pum Uned Dialysis lloeren a'r Clinigau Arenneg allgymorth mewn tri rhanbarth arall i'r Bwrdd Iechyd.

Mae'r Gyfarwyddiaeth ei hun yn cynnwys sawl adran sy'n darparu triniaeth arbenigol ar gyfer nifer o wasanaethau i gleifion arennol.

Mae'r Gyfarwyddiaeth yn gyfrifol am ofal y claf o'r atgyfeiriad cyntaf, cyn dialysis a, lle bo hynny'n berthnasol, trwy unrhyw Therapi Amnewid Arennol y mae'r claf yn ei ddewis, i wirio gwiriadau dilynol rheolaidd yn un o'n Clinigau Cleifion Allanol.

Meysydd Clinigol

Cleifion mewnol: Wardiau B5 a T5

Y ddwy Ward ar gyfer gofal arennol yw B5 (prif ysbyty YAC) a T5 (Uned Trawsblannu Caerdydd).

  • Uned Trawsblannu Caerdydd (CTU) T5
    Mae'r Uned wedi'i lleoli mewn ward 21 gwely pwrpasol, Twr Trydyddol T Bloc (TT5)
  • B5 Arenneg
    Mae hon yn ardal 27 gwely gyda chyfleusterau haemodialysis cleifion allanol. Mae'n gofalu am bob claf â chlefyd arennol acíwt neu gronig.

Mae pob ardal yn cael ei harwain gan Reolwr Ward.

Clinig Cleifion Allanol: Twr Trydyddol, Llawr Gwaelod Uchaf

Mae nyrs gymwysedig bob amser yn yr Ystafelloedd clinig yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Cynhelir clinigau trawsblannu fore Llun i ddydd Gwener. Mae clinigau arenneg yn cael eu cynnal o ddydd Llun i brynhawn Gwener.

Darperir gwasanaeth fflebotomi (cymryd samplau gwaed) yma o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Prif Uned Dialysis: Ystafell 19 

Mae ystafell 19 yn ardal glinigol 21 gorsaf, sy'n darparu Hemodialysis Cleifion Allanol.

Rheolwr yr Uned yw'r Uwch Nyrs Hayley Jones.

Rhif cyswllt derbynfa'r Uned yw 029 2074 8465. 

Dilynwch ni